Finsk distributör avslutar distributörsamarbetet

2023-07-03 20:00
Bolagets finska samarbetspartner A-Klinikka har valt att säga upp avtalet med Kontigo Care för distribution av eHälsoplattformen Previct till beroendevården i Finland.
Distributörsavtalet är uppsagt och kommer avslutas 31 december 2023 enligt avtalsvillkoren. A-Klinikka har utvärderat hela sin organisation och genomgår en rekonstruktion varmed man bl a beslutat att avsluta samarbetet med Kontigo Care. En planering av avvecklingen av samarbetet kommer starta direkt efter sommaren för att hantera befintliga slutkunder på bästa sätt.

Samtidigt kommer Kontigo Care utforska andra alternativ i
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: