Förvaltningsrätten avslår Igrenes överklagande av Bergsstatens hantering av undersökningstillstånd

2022-07-29 10:58
Bergsstaten meddelade den 6 december 2021 att dess tidigare beslut av den 26 mars 2021 om förlängning av tre av Igrenes undersökningstillstånd inom Siljansringen plötsligt inte gäller. Genom Bergsstatens beslut och tidpunkten för beslutet har Igrene förnekats sin lagliga rätt att ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden.
Igrene har begärt hos Bergsstaten att den skall ompröva sitt beslut eftersom myndighetens hantering av ärendet varit felaktig. Bergsstaten har dock vägrat rätta sitt eget misstag vilket Igrene överklagat till Förvaltningsrätten.

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: