Ecoclime Group levererar unik helhetslösning för energieffektivisering till Solporten

2022-09-26 14:26
Solporten Fastighets AB gör en ny affär med Ecoclime Group i syfte att framtidssäkra och skapa en optimal energilösning för fastigheten Facklan 5. Projektet innefattar integration av flera energikällor i ett cirkulärt system samt smart fastighetsteknik för energieffektivisering. Ordervärde uppgår till 5,7 MSEK
Solporten är ett fastighetsbolag som hela tiden strävar efter förbättringar i syfte att minska sin verksamhets miljöbelastning. Det mest prioriterade området är den energi som fastigheterna använder för uppvärmning. 

Målet med samarbetet med Ecoclime Group är att minska mängden köpt
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: