Kontigo Care och Ljung & Sjöberg inleder ett strategiskt samarbete inom alkohol och drogproblematik i näringslivet

2023-11-08 22:00
Ett strategiskt samarbete inleds med Ljung & Sjöberg vars fokus är alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.
Bolaget kan med glädje meddela att ett strategiskt samarbete inletts med Ljung & Sjöberg, experter inom alkohol och drogproblematik i näringslivet. Avtalet omfattar från start 10 Previct alkohollicenser men med målsättningen till ett utvecklat samarbete framöver.

”Vi är oerhört glada att få vår första företagshälsovårdskund och att Ljung & Sjöberg med sin specialistroll i näringslivet väljer Previct. Vi ser att näringslivet har ett viktigt ansvar att
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: