DelŚrsrapport januari-mars 2023

2023-05-23 08:30
FORTSATT EKONOMISK STABILITET
PERIODEN JANUARI-MARS 2023

+----------------------------------------+--------------+--------------+
| MSEK | Moderbolaget | Koncernen |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| Nettoomsättningen uppgick till | 18,0 (17,1) | 18,0 (17,1) |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| Rörelseresultatet uppgick till | 1,9 (2,3) | 2,2 (2,5) |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| Resultat efter
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: