Bokslutskommunikť fŲr AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2022 ? 31 augusti 2023

2023-10-23 08:00
R√∂relseresultatet f√∂r perioden uppg√•r till ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äď 2 967 KSEK (-4 796)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Resultat efter finansiella poster ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äď 3 203 KSEK (-4 976)

Bolagets soliditet uppgår till                                              84,9 % ( 83,3)

Resultat per aktie                                                          - 0,06 SEK (-0,14)

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2022/2023.
Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning är att utvinna energi från kolväten i Siljansringen, som bildats genom ett
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: