Beowulf meddelar utfall i Kapitalanskaffning

2023-02-28 08:15
INTE FÖR DISTRIBUTION TILL NYHETSBYRÅER I USA ELLER FÖR PUBLICERING, UTGIVNING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, REPUBLIKEN BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, RYSKA FEDERATIONEN, SINGAPORE, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. VARJE UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DENNA BEGRÄNSNING KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSLAGARNA I SÅDANA JURISDIKTIONER.

DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST AVSETT FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH UTGÖR ELLER INNEHÅLLER INTE NÅGON INBJUDAN, UPPMANING, REKOMMENDATION,
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: