BŚda drog-studierna framgŚngsrikt avslutade

2023-08-17 13:51
De två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsmissbruk med mobiltelefonkamera avslutades i juli som planerat.
Studierna är färdigrekryterade och framgångsrikt genomförda. Dels vid universitetsjukhuset i Leiden i Nederländerna där tester med olika beroendeframkallande substanser från fyra olika drogtyper testats på en grupp friska frivilliga, dels i Region Uppsala där studien genomförts på frivilliga individer inom regionens sprututbytesprogram med fokus på handhavande.

Analys av resultat är påbörjade och de första resultat från
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: