Aktieportföljen Live presentation

2023-02-20 14:25
20 February 2023

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Aktieportföljen Live presentation

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings och utvecklingsbolaget, levererade i förra veckan en presentation av CEO Kurt Budge på Aktieportföljen Live i Stockholm.

I presentationen diskuterar Kurt Beowulfs portfölj och ger en uppdatering av Bolagets planer för järnmalmsprojektet Kallak i Sverige, Bolagets ambitioner att etablera en grafitbaserad värdekedja för anodmaterial i Finland och prospektering av bas- och ädelmetaller i Kosovo. Presentationen visar Bolagets
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: