Stockholm Corporate Finance

VibroSense Dynamics offentliggör en till 80 procent garanterad företrädesemission och kallar till extra bolagsstämma

2019-03-19 09:45

Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ) (?VibroSense? eller ?Bolaget?) har beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (?Emissionen?), villkorad av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen...

Inlägget VibroSense Dynamics offentliggör en till 80 procent garanterad företrädesemission och kallar till extra bolagsstämma dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: