Stockholm Corporate Finance

STYRELSEN I NEXTCELL PHARMA AB FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION OM 24,9 MSEK OCH KALLAR TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA

2019-05-08 10:44

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (?NextCell? eller ?Bolaget?) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 24 maj 2019 att besluta om en företrädesemission av aktier (?Företrädesemissionen?) om totalt 24,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 21 procent samt garantiförbindelser om cirka 59 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent...

Inlägget STYRELSEN I NEXTCELL PHARMA AB FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION OM 24,9 MSEK OCH KALLAR TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: