Stockholm Corporate Finance

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE? ELFORDON IDAG OCH I FRAMTIDEN

2019-04-29 10:27

Stockholm Corporate Finanace arrangerade en välbesökt kapitalmarknadsdag den 26 april i Stockholm med temat – Elfordon idag och i framtiden. Stockholm Corporate Finance VD Otto Rydbeck öppnade kapitalmarknadsdagen och informerade om att hållbarhet är ett viktigt ämne för oss som vi vill lyfta fram, samt en naturlig fortsättning på Stockholm Corporate Finances fokus på noterade...

Inlägget STOCKHOLM CORPORATE FINANCE ? ELFORDON IDAG OCH I FRAMTIDEN dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: