Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium 2020

2019-12-11 09:44

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera det 12e Life Science-seminariet på Berns i Stockholm. Datum:????? 11 och 12 mars 2020 Tid:????? Kl. 08.00-12.00 Plats:???? Berns, Stockholm Life Science-seminariet 2019 var fullsatt med mer än 400 personer som tog del av 16 börsnoterade bolags presentationer. De noterade bolagen hade ett sammanlagt marknadsvärde...

Inlägget Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium 2020 dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: