Stockholm Corporate Finance

Single Technologies genomför riktad emission om 15 MSEK

2020-01-15 13:38

Single Technologies, utvecklare av instrument och mjukvara för genomik inom life science, har genomfört en övertecknad emission om 15 miljoner kronor. JOVB Holding var huvudinvesterare och kapitalet kommer att användas för att påskynda utvecklingen av Theta, företagets DNA-sekvenseringsplattform med hög kapacitet. Genom att överbrygga nuvarande begränsningarna för avbildning och mikrofluidik med Theta, siktar Single Technologies...

Inlägget Single Technologies genomför riktad emission om 15 MSEK dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: