Stockholm Corporate Finance

Simris Alg offentliggör nyemissioner om 57,5 MSEK samt reviderade finansiella mål

2019-09-23 10:18

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) (?Simris Alg? eller ?Bolaget?) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (?Företrädesemissionen?) och en riktad emission av teckningsoptioner (den ?Riktade emissionen?) om totalt cirka 57,5 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna (?Nyemissionen?), under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämman som hålls den...

Inlägget Simris Alg offentliggör nyemissioner om 57,5 MSEK samt reviderade finansiella mål dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: