Stockholm Corporate Finance

SAVE THE DATE Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium

2019-09-25 09:53

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera det 12e Life Science-seminariet på Berns i Stockholm. Datum:       11 och 12 mars 2020Tid:             Kl. 08.00-12.00Plats:          Berns, Stockholm Life Science-seminariet 2019 var fullsatt med mer än 400 personer som tog del av 16 börsnoterade bolags...

Inlägget SAVE THE DATE Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: