Stockholm Corporate Finance

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

2019-06-27 15:37

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (?NextCell? eller ?Bolaget?) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av en extra bolagsstämma den 24 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 91 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 368 procent och tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före avdrag...

Inlägget NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: