Stockholm Corporate Finance

NeuroVive beslutar om företrädesemission om 123,8 MSEK för fortsatt läkemedelsutveckling och meddelar om ändrat datum för bokslutskommunikén 2018

2018-12-10 10:15

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar att styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (?NeuroVive? eller ?Bolaget?) den 10 december 2018 har beslutat, under förutsättning av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, om en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (?Företrädesemissionen?) för att möjliggöra fortsatt läkemedelsutveckling inom sin breda projektportfölj. Vid full...

Inlägget NeuroVive beslutar om företrädesemission om 123,8 MSEK för fortsatt läkemedelsutveckling och meddelar om ändrat datum för bokslutskommunikén 2018 dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: