Stockholm Corporate Finance

Foodtech-bolaget Alvestaglass, under namnändring till LOHILO foods, har genomfört en riktad nyemission om 10 MSEK och tar sikte på en notering under 2020.

2019-11-15 14:44

Alvestaglass AB har genomfört en riktad emission om 10 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare. Kapitalet kommer att användas till att expandera bolaget som marknadsledare när det gäller att utveckla attraktiva och innovativa livsmedelsprodukter i Sverige och internationellt. Genom kapitalanskaffningen har Bolaget tillförts ett tiotal nya ägare. Bolagets stabila ägarbas skapar goda förutsättningar för en...

Inlägget Foodtech-bolaget Alvestaglass, under namnändring till LOHILO foods, har genomfört en riktad nyemission om 10 MSEK och tar sikte på en notering under 2020. dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: