Stockholm Corporate Finance

Ecoclime offentliggör nyemissioner om 66,5 MSEK

2018-11-13 10:44

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) (?Ecoclime? eller ?Bolaget?) har beslutat om en företrädesemission av B-aktier (?Företrädesemissionen?). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen. Bolaget avser även att genomföra en...

Inlägget Ecoclime offentliggör nyemissioner om 66,5 MSEK dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: