Stockholm Corporate Finance

Alvestaglass genomför riktad nyemission

2019-09-20 14:48

Alvestaglass genomför riktad nyemission för att accelerera expansion i nya produktkategorier samt för att stärka upp ägarbasen inför kommande listningsprocess Styrelsen i Alvestaglass AB (”Alvestaglass” eller ”Bolaget”) avser att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier om cirka 10 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad till...

Inlägget Alvestaglass genomför riktad nyemission dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: