Kontigo Care

Ulf Kindefält ny VD för Kontigo Care

2018-12-21 11:35
Styrelsen för Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? och/eller ?Bolaget?) har idag beslutat att utse Ulf Kindefält till ny VD för Kontigo Care AB. Ulf Kindefält tillträder sin anställning den 1 februari 2019 och efterträder då Henrik Nordlindh som i oktober 2018 meddelade styrelsen att han avsåg att lämna VD-tjänsten.
?Kontigo Care har på kort tid byggt en stark position inom eHälsa. Min uppfattning är att bolaget bara är i början av sin utveckling och jag ser fram emot att driva bolagets expansion tillsammans med ett väldigt kompetent och engagerat team?, säger Ulf Kindefält.

Ulf

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: