Kontigo Care

Rättelse av pressmeddelande: Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari ? december 2020

2021-02-05 08:45
I pressmeddelandet som publicerades idag kl 08:30 CET så är länken till bolagets hemsida defekt. Det rättade pressmeddelandet presenteras nedan:

STABIL TILLVÄXT UNDER 2020 TROTS PANDEMIN

Kontigo Care AB redovisar här ett framgångsrikt år med god och stadig tillväxt. Coronapandemin har endast marginellt försvårat verksamheten. Pandemin har samtidigt medfört ett tydligt ökat intresse för digitala häl­solösningar. Kontigo Cares styrelse har beslutat om nyinvesteringar i förstärkt försäljningskapacitet och ökad forskningskompetens bl a i företagets drogprojekt. Kontigo Care har sedan slutet

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: