Kontigo Care

Operationell uppdatering:återblick 2020

2021-01-11 08:00
VD gör en operationell uppdatering av verksamheten under 2020 med blicken mot 2021.
Kontigo Care har naturligtvis påverkats av coronapandemin. Pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta och kommunicera med våra befintliga och nya kunder. Utbildning, konsultation och försäljningsarbete har sedan i mars i princip varit begränsat till digitala möten. Vår support- och säljorganisation har visat stor kreativitet och flexibilitet i sättet att kommunicera och supportera alla kunder. Vi haft fler digitala kundmöten under 2020 än fysiska möten under 2019. Försäljningen och utvecklingen av befintliga

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: