Kontigo Care

Kontigo Cares VD kommer att avgå

2018-10-29 08:35
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) informerar om att Henrik Nordlindh kommer att avgå som VD för Kontigo Care.
Henrik Nordlindh har meddelat styrelsen att han önskar lämna VD-posten. Henrik Nordlindh har varit VD sedan 2016 och har lett Kontigo Care under en intensiv tillväxtfas. Kontigo Care har utvecklats väl under Henrik Nordlindhs ledarskap med hög omsättningstillväxt och tiodubblad kundstock.

Rekryteringen av en ny VD inleds omgående och Henrik Nordlindh kvarstår som VD fram till att ny VD kan tillträda.

?Det har varit ett nöje att få leda Kontigo Care med alla kompetenta

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: