Kontigo Care

Kontigo Cares utveckling fortsätter i rätt riktning

2018-10-29 08:30
Under det tredje kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om drygt 3,3 miljoner kronor vilket kan jämföras med cirka 1,8 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017. Resultatet är dessutom bolagets bästa någonsin i och med att förlusten understiger en miljon kronor för det senaste kvartalet. Ökad omsättning, säsongseffekter och kostnadskontroll har bidragit till att vi har tagit ytterligare ett steg mot lönsamhet.

Trots ökande omsättning så har marknaden fortsatt varit utmanande, vilket gör att det tar tid att öka våra drygt 300 aktiva licenser. Det är för närvarande stor

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: