Kontigo Care

Kontigo Cares framgångsresa fortsatte under Q1 2018

2018-05-07 08:30
Kontigo Cares framgångsresa fortsatte under Q1 2018; VD Henrik Nordlindh kommenterar:

?Det första kvartalet 2018 var ett betydelsefullt kvartal för Kontigo Care. Dels fortsatte vi att teckna avtal med kunder, vi är i skrivande stund uppe i 66 av 290 svenska kommuner, dels fortsatte vi att öka vår omsättning. Vi är nu uppe i en kvartalsomsättning på drygt 3,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med de 0,9 miljoner kronor som vi omsatte under det första kvartalet för bara ett år sedan. Intäkterna är återkommande eftersom de baserar sig på löpande abonnemang av vår eHälsoplattform. Detta

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: