Kontigo Care

Kontigo Care; Valberedningen inför årsstämma 2021

2020-11-30 14:30
Valberedningens ledamöter inför Kontigo Care?s årsstämma 2021 har nu utsetts
I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts i Kontigo Care AB. De tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna har nominerat Mårten Karlsson, Christer Jönsson och Jan Fock att ingå i valberedningen. Jan Fock skall vara ordförande.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämma, och i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: