Kontigo Care

Kontigo Care utsett till ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag

2018-04-18 12:20
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? och/eller ?Bolaget?) offentliggör idag att Bolaget har blivit utsett till finalist i eHealth Award 2018. Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL?s ?Vision e-hälsa 2025?, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Vinnaren av eHealth Award offentliggörs den 24 april 2018.

?Vi är mycket stolta över att ha blivit utsedda till finalist i eHealth Award 2018?, säger Bolagets VD Henrik Nordlindh. ?eHealth Award är ett mycket prestigefyllt pris, och finalplatsen i sig visar att Kontigo Care är ett av Sveriges mest spännande

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: