Kontigo Care

Kontigo Care uppdatering december 2019

2019-12-18 11:00
VD gör en operationell uppdatering av viktiga händelser under fjärde kvartalet 2019 och bekräftar prognosen om positivt rörelseresultat på EBITDA-nivå även i oktober och november 2019.
Kontigo Care AB har nått en milstolpe genom att visa bolagets bärkraft, huvudsakligen på den svenska marknaden men med växande stöd i den finska och norska marknaden. Möjligheterna att fortsätta tillväxten i Sverige, Finland och Norge är fortsatt goda. Vi når nu mer än en tredjedel av svenska kommuner och ser samtidigt betydande möjligheter till fortsatt tillväxt i den svenska ? och i de norska och finska

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: