Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med två svenska kommuner

2020-01-24 09:30
Två svenska kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®.
Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. En kommun med cirka 60 000 invånare och en med ca 35 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 117 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 3,6 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 108 000 av

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: