Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med större svensk kommun

2020-01-20 13:30
En större svensk kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®.
En större svensk kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®.

Kommunen med cirka 60 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Kommunen förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive denna nya kommunkund har Kontigo Care nu avtal med totalt 115 kommuner som tillsammans

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: