Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund ? nu avtal med 110 kommuner

2019-09-19 08:30
En ny kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunens befolkningsmängd uppgår till ca 45 000 invånare.
En kommun med sammanlagt invånarantal på ca 45 000 har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård.

Inklusive de senaste nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 110 kommuner som tillsammans omfattar ca 3,5 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 105 000 av dessa är alkoholister och

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: