Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund

2018-08-28 08:30
En kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunens befolkningsmängd uppgår till drygt 100 000 invånare. 

En kommun med drygt 100 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård. Kommunen förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive den nya kommunkunden har Kontigo Care nu avtal med totalt 77 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,3 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 70

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: