Kontigo Care

KONTIGO CARE HAR REDANÖVERTRÄFFAT OMSÄTTNINGEN FÖR 2017

2018-08-27 08:30
Under det andra kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om drygt 3,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1,2 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017. Under samma period har kvartalsresultatet förbättrats med cirka 2,1 miljoner kr, vilket är mycket glädjande. Vi noterar också att vi redan har passerat omsättningen för helåret 2017.

Även om vi alltså är på snabb väg mot lönsamhet så såg vi under det andra kvartalet 2018 en betydligt lägre tillväxt än tidigare, kvartal för kvartal. Vårt mål är att så snart som möjligt återgå till en hög tillväxttakt och vi har under det

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: