Kontigo Care

Kontigo Care genomför kostnadsbesparingar

2018-09-13 08:30
Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? och/eller ?Bolaget?) har beslutat om kostnadsbesparingar.

Den beslutade kostnadsreduktionen är cirka 3 000 000 kr per år. Bolagets försäljnings- och marknadsarbete prioriteras. Kostnadssänkningen förväntas efter fackliga förhandlingar få genomslag under det första halvåret 2019.

Ove Joanson, Kontigo Cares styrelseordförande, säger:

-   Kostnadssänkningen kommer att innebära att vi använder våra resurser på ett effektivare sätt. Det faktum att vi de senaste månaderna har sett en långsammare tillväxt betyder att vi både måste sänka

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: