Kontigo Care

Kontigo Care förlänger och utökar avtal i Finland

2019-04-02 12:00
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) har förlängt och utökat befintligt avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct i Finland.
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? eller ?Bolaget?) informerar idag om att Bolaget förlängt och utökat det avtal med A-klinikka Oy i Finland som tecknades i oktober 2018. Det pilotprojekt som startades för att utvärdera hur Kontigo Cares eHälsoplattform Previct kan förstärka effekterna av A-klinikka Oys behandlingsmetoder, avslutades i mars 2019 enligt plan. Pilotprojektet har inneburit att flera olika patientkategorier och

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: