Kontigo Care

Kontigo Care etablerar ny digital biomarkör

2018-12-17 08:30
Kontigo Care AB (?Kontigo Care? och/eller ?Bolaget?) informerar idag om att Bolaget som ett resultat av den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018 i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, etablerat en ny patentsökt digital biomarkör för vård av alkoholberoende: Maximum Time Between Tests (MTBT).
Den digitala biomarkören MTBT har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Alcohol and Alcoholism i artikeln Maximum Time Between Tests: A Digital Biomarker to Detect Therapy Compliance and Assess Schedule Quality in Measurement-Based

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: