Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

2020-02-07 07:30
FORTSATT STARK TILLVÄXT UNDER 2019
VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Jag kan nu sammanfatta mitt första år i bolaget och konstaterar att digitaliseringen av vården blir allt viktigare för att nå högre effektivitet och produktivitet. Detta gäller även inom beroendevården och vi ser därför fortsatt ökande intresse för bolagets e-hälsolösning ? nu inte bara i Sverige utan även i Finland och Norge.

Under 2019 ökade Kontigo Cares nettoomsättning till 17,6miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 33 % jämfört med 2018. Det fjärde kvartalet 2019 visade nolltillväxt jämfört med tredje

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: