Kontigo Care

Karin Almqvist Liwendahl ny CFO för Kontigo Care

2018-11-12 08:30
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) har anlitat Karin Almqvist Liwendahl för tjänsten som ny CFO för bolaget. Karin Almqvist Liwendahl tillträder rollen den 12 november 2018 och efterträder då Jonas Saric.
Karin Almqvist Liwendahl har tidigare haft seniora befattningar som CEO och CFO inom bland annat Ericsson och Telia.

?Karin har lång erfarenhet av strategiska och finansiella frågor i listade bolag och vi är glada att hon ansluter till Kontigo Care. Då Jonas valt att övergå till egen verksamhet så vill jag passa på att tacka honom för hans bidrag under åren på Kontigo Care?, säger

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: