Kontigo Care

Delårsrapport 1 januari ? 31 mars 2019

2019-05-10 08:30
Fortsatt stabil tillväxt under första kvartalet 2019
VD Ulf Kindefält kommenterar:

Jag kan nu sammanfatta mitt första kvartal i Kontigo Care och har lärt känna bolaget, mina medarbetare, flera viktiga samarbetspartner och förstås en del av våra kunder. Kontigo Care?s utveckling under de senaste åren och organisationens förmåga att skapa en gedigen marknadsposition i den kommunala marknaden för beroendevård gör mig trygg i att Bolaget har en ljus framtid. Efterfrågan efter våra tjänster ökar stabilt och gör att vi tillsammans tar oss an framtiden med tillförsikt. Intresset från andra

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: