Kontigo Care

Bokslutskommuniké 2018 Kontigo Care AB (publ)

2019-02-04 08:30
Fördubblad omsättning under 2018
VD Ulf Kindefält kommenterar:

Jag heter Ulf Kindefält och är nytillträdd VD för Kontigo Care. Jag kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef på Philips Patient Care & Monitoring Systems och har mer än 20 års erfarenhet av att driva försäljning och affärsutveckling av medicintekniska lösningar till vårdsektorn. Jag har under en tid följt Kontigo Care och ser stora möjligheter för bolaget att fortsätta växa både i Sverige och på den internationella marknaden.

Under 2018 ökade Kontigo Cares omsättning till 13,3 miljoner kronor vilket innebär en

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: