Kontigo Care

Analysguiden: Visar fortsatt styrka

2018-05-08 08:25
Kontigo Care fortsätter att utvecklas väl. Tillväxten är fortsatt extremt stark trots att prishöjningarna ännu inte har haft någon större påverkan. En stark finansiell ställning efter emissionen bör räcka till lönsamhet under andra halvåret.
Kontigo Care rapporterade en riktigt stark tillväxt även under det första
kvartalet 2018.  Omställningen som bolaget har gjort där man istället för att
fixera tjänsten till en användare under en period kan kommunerna nu istället
flexibelt använda produkten för flera användare. Fördelen är att produkten
används, vilket på sikt kommer att gynna Kontigo

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: