Kontigo Care

Analysguiden: Tröghet i marknaden

2018-10-30 13:27
Bolaget har under sommaren indikerat att försäljningstillväxten inte har utvecklats som förväntat. Den underliggande utvecklingen med avtal med kommunerna fortsätter ändå att vara positiv, dock utvecklas aktiva licenser för långsamt.
Kontigo Care rapporterade en bra tillväxt i kv3 2018 jämfört med samma kvartal 2017. Tillväxten för de första nio månaderna är ändå 151 procent mot föregående års nio månader. Precis som affärsuppdateringen i juni indikerade har dock utvecklingen för aktiva licenser inte alls utvecklats så väl som vi hade förhoppningar om. Antalet kommuner inklusive de som

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: