Kontigo Care

Analysguiden: Något sämre kvartal

2018-08-28 09:42
Totalt sett fortsätter Kontigo Care att utvecklas väl även om det andra kvartalet 2018 var sämre än väntat. Längre processer hos kunderna har påverkat negativt, delvis som en följd av det uppkommande valet. En stark finansiell ställning efter emissionen bör räcka till lönsamhet mot slutet av året.
Kontigo Care rapporterade en bra tillväxt under det andra kvartalet 2018 även om det blev något lägre än vi väntat oss i vår förra rapport. I samband med affärsuppdateringen i juni kunde vi dock misstänka att så kunde bli fallet. Vi tror ändå att affärscaset är på rätt väg även om det nu ser ut att

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: