G5 Entertainment

Styrelsen i G5 Entertainment utnyttjar emissions- ochåterköpsbemyndigande för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram LTIP 2019

2019-06-10 21:00
Årsstämman den 8 maj 2019 i G5 Entertainment AB (publ), org. nr 556680-8878 (?Bolaget?), beslutade ? i syfte att fullgöra Bolagets åtaganden enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2019 beslutad av stämman ? att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 140 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till en medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet av Bolagets aktier.  

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

Vlad Suglobov
CEO, G5 Entertainment AB

Om G5 Entertainment AB (publ)
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: