G5 Entertainment

Styrelsen i G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

2020-03-27 08:30
Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) (?Bolaget? eller ?G5 Entertainment?) har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 8 maj 2019. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt ge Bolaget möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate.

För ytterligare information kontakta: investor@g5e.com

Vlad Suglobov
CEO, G5 Entertainment AB

Om G5 Entertainment AB (publ)
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: