GamingCorps

Preliminära intäkter och rörelseresultat för Gaming Corps i tredje kvartalet 2018

2018-11-02 12:50
I det tredje kvartalet 2018 uppgick Gaming Corps AB:s intäkter i koncernen till ca 5,3 MSEK och rörelseresultatet (EBIT) för koncernen förväntas uppgå till ca -19,3 MSEK, vilket är betydligt sämre än marknadens förväntningar för perioden. Försämringen härleds till nedskrivningar av balansposter i moderbolaget om ca 13,5 MSEK som belastar resultatet med samma belopp under perioden.
Styrelsen för Gaming Corps har konservativt gått igenom tillgångsposterna i bolagets balansräkning och funnit det nödvändigt att genomföra nedskrivningar om ca 13,5 MSEK. Det skall tilläggas att nedskrivna

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: