GamingCorps

Korrigering: Kommuniké från extra bolagsstämma i Gaming Corps AB

2018-11-12 18:00
Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat 2018-11-08: Kommuniké från extra bolagsstämma i Gaming Corps AB.
Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) avhölls den 8 november 2018 och i sammandrag beslutades följande:
· Att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser i enlighet med styrelsens förslag.
· Att i enlighet med styrelsens förslag genomföra minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier. Aktiekapitalet minskas med
· 23 347 070,135332 kronor innebärande att aktiekapitalet

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: