GamingCorps

Kallelse till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 8 november 2018

2018-10-10 15:30
Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (?Bolaget?), 556964-2969, torsdagen den 8 november 2018 kl. 16:00 i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Sergels Torg 12 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15:30. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före bolagsstämman, d.v.s. torsdagen den 1 november 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi, Västra

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: